VakuumTeak.se

Med ett teakdäck från 70-80-talet finns det stor risk att det läcker in vatten. Fukt tränger ned i skruvhålen vilket kan leda till skador på inredningen.

Byt till ett vakuumsuget teakdäck! Då används inga skruvar och det finns därför inga hål som kan läcka i framtiden.

Ett vakuumsuget teakdäck fungerar lika bra vid nyproduktion som vid byte av ett gammalt.

 

VakuumTeak i Väst | info@vakuumteak.se